yamaha YS 524 TE Lumilinko

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

yamaha YS 524 TE Lumilinko

tikmet
Omistan lumilingon YS 524 TE, missä vika kun linko lämpiää niin pakki ei toimi enään?